Kontaktujte nás: +420 732 380 514 | info@psycholog-terapie.cz

Nestátní zdravotnické zařízení – má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami (Mgr. Fialová), ostatní kolegové dle platného ceníku.

Individuální terapie - osobní práce s klientem na tématech a zátěžových situacích jeho života, podpora zlepšení interpersonálních vztahů, hledání řešení krizových momentů v životě

Skupinová terapie - cílová skupina klientů s podobnou problematikou, která se schází ke společné práci 1x za 14 dní na 2 hodiny

Párová terapie - manželské krizové situace, partnerské problémy,konflikty, hledání společných kompromisů a porozumění druhému pohlaví a jeho prožívání

Psychoterapie poruch příjmu potravy, závislostí a psychosomatických problémů - individuální psychoterapeutická sezení

Přednášková činnost - téma vývojových období dítěte, rodinných a sourozeneckých konstelací, téma obezity,poruch příjmu potravy, závislostí, poruch chování

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů najdete v tomto dokumentu

 

Aktuálně

archív